• مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم ریاضی

 • کتاب

  زبان و ادبیات فارسی

شماره : 32

آزمون گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم (مشترک) | درس 1 و 2

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  زبان انگلیسی (3)

 • درس

  Lesson 2 : Look it Up

شماره : 48

آزمون زیست شناسی یازدهم رشته علوم تجربی | فصل 1 تا 3

سطح آزمون:

سخت

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (2)

شماره : 49

آزمون زیست شناسی دوازدهم تجربی | فصل 1: مولکول های اطلاعاتی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (3)

شماره : 47

دین و زندگی یازدهم (مشترک) | درس نهم و دهم

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 29 آذر 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  یازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  دین زندگی (2)

 • درس

  درس 9: عصر غیبت

شماره : 42

آزمون واژگان زبان انگلیسی دوازدهم | درس یک

سطح آزمون:

آسان

0 تومان

ایجاد شده در : 01 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زبان انگلیسی (3)

 • درس

  درس 1: Sense of Appreciation

شماره : 43

آزمون زیست شناسی دوازدهم | فصل اول

سطح آزمون:

آسان

0 تومان

ایجاد شده در : 01 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (3)

 • درس

  گفتار 2: همانند سازی دنا

شماره : 44

تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم ( قسمت 1 )

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 28 آذر 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم انسانی

 • کتاب

  علوم و فنون ادبی (3)

 • درس

  درس 1: تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم

شماره : 41

آزمون ترجمه عربی دوازدهم مشترک | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 02 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  ریاضی و فیزیک

 • کتاب

  عربی (3)

 • درس

  درس 1 : اَلدّينُ وَ التَّدَيُّنُ

شماره : 45

آزمون دین و زندگی دوازدهم (مشترک) | درس اول

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 03 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  دین و زندگی (3)

 • درس

  درس 1: هستی بخش

شماره : 46

آزمون زیست شناسی دوازدهم رشته علوم تجربی | فصل 6: از انرژی به ماده

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 04 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  دوازدهم

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زیست شناسی (3)

شماره : 50

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زمین شناسی

 • درس

  جامع

شماره : 51

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  ادبیات و علوم انسانی

 • کتاب

  زبان انگلیسی

 • درس

  جامع

شماره : 52

آزمون سراسری مادهٔ درسی زبان انگلیسی خارج از کشور 1400 | گروه تجربی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 06 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم تجربی

 • کتاب

  زبان انگلیسی

 • درس

  جامع

شماره : 53

آزمون سراسری مادهٔ درسی زبان انگلیسی داخل کشور 1400 | گروه ریاضی

سطح آزمون:

متوسط

0 تومان

ایجاد شده در : 06 دی 1400

 • مقطع

  دوره دوم متوسطه-نظری

 • پایه

  کنکور سراسری

 • رشته

  علوم ریاضی

 • کتاب

  زبان انگلیسی

 • درس

  جامع

شماره : 54